Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...

Zawory dekompresyjne

Zastosowanie zaworów dekompresyjnych - ELEBAR

Zawór dekompresyjny typu maxi elebarZawór dekompresyjny służy do wyrównywania ciśnienia w komorach chłodniczych i mroźniczych. W wyniku wahań temperatury w tego typu obiektach następuje zmiana objętości powietrza, która powoduje zmiany ciśnienia (nadciśnienie lub podciśnienie).
 
Zastosowanie zaworów umożliwia wyrównanie ciśnień. W zależności od procesu zachodzącego w komorach chłodniczych mamy do czynienia z podciśnieniem (proces schładzania) lub nadciśnieniem (proces rozmrażania/ogrzewania). Brak zaworów może powodować naprężenia w konstrukcji tych pomieszczeń, co może skutkować efektami implozji lub eksplozji; problemy z otwieraniem, zamykaniem i szczelnością drzwi zastosowanych w komorze. Zastosowanie zaworów dekompresyjnych typu elebar w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo eksploatacji komór chłodniczych i mroźniczych.  

Dowiedz się więcej na temat zaworów na stronie www.zaworydekompresyjne.pl

Typy zaworów dekompresyjnych: 

Zawór wyrównujący ciśnienie elebarElebar (grzałka 220V/16W) - dla małych komór chłodniczych;

Zawór wyrównujący ciśnienie Maxi ElebarMaxi Elebar (grzałka 220V/36W) - dla dużych komór chłodniczych.
 

Dane techniczne: 

 
 MODEL      Przepływ l/min Rozmiary Zasilanie     Ciśn.
otwarcia
  Temp. (+)   Temp. (-)
   +10 -1  -20  C1   E Φ  Xmax  [V]  [W]   
 elebar  623  898  486  623  145 36  113  113  114  80  130  230  16  30 Pa
 maxi elebar  4300  6200  3400  4300  260  40  240  240 255  215  >130  230 36 30 Pa
 
 wymiary elebara

Metoda doboru zaworów dekompresyjnych:

Formuła określająca ilość powietrza jaka powinna przepływać przez zawór dekompresyjny w celu wyrównania ciśnienia:

Q=KxVxΔt

gdzie:

Q - przepływ powietrza l/min.

K - współczynnik - wartość stała 3,66

V - kubatura komory

dt - dynamika komory w C/min. 

Dynamikę dla pustej komory obliczamy wg wzoru:

Δt = (F/V x DT1)/60

gdzie:

F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę [m3/h]
V - objętość komory chłodniczej/mroźniczej [m3]
DT1 - różnica temperatur powietrza przed i za chłodnicą [°C].

Przykład:

Dane: V=1 200 m3; temp. w komorze -25 °C ; F=32 000 m3/h; DT1 = 2,2 °C
Δt = (32 000/1 200 x 2,2)/60 = 0,97 °C/min
Q = 3,66x1 200x0,97 = 4 260 l/min
Ilość potrzebnych zaworów = 4 260/4300 (przepływ z tabeli dla Maxi Elebara) = 0,99 ~ 1Maxi Elebar

Uwagi dotyczące montażu: 

  • Montaż poziomy, w ścianie za pomocą wkrętów.
  • Uszczelnienie pomiędzy płytą chłodniczą a zaworem - pianą montażową i silikonem.
  • Usytuowanie poprzecznie do kierunku przepływu powietrza z chłodnic w pobliżu drzwi.
  • Wysokość montażu: elebar min. 30 [cm], maxi elebar min. 50 [cm] od sufitu lub podłogi.
  • Zasilanie elektryczne 230V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
  • Nie wolno zastawiać ani ograniczać przepływu powietrza przez zawory dekompresyjne.
  • Nieprawidłowy kierunek montażu zaworów może doprowadzić do ich zamarznięcia i do uszkodzenia obudowy komory chłodniczej (eksplozja lub implozja).

 

Rysunek montażowy elebara

 

Rysunek montażowy Maxi Elebara 

 

Konserwacja:

zaleca się co najmniej 1x na 6 miesięcy czyścić kratkę i kanał wewnętrzny zaworu (np. sprężonym powietrzem) oraz sprawdzać sprawność działania grzałek elektrycznych.


Sprawdź cenę i możliwości zakupu

Share
template joomla 1.7

Ampoz Ł.Biedermann W. Błasiak S.J.; ul. Poznańska 3; 62-023 Gądki; tel. +48 (61) 6240990